доц. др Милан Танић

“Личног сам мишљења да је овакав семинар више него потребан, потреба постоји и она ће расти посебно због саме ситуације и света у којем живимо. Овакав догађај обједињује студенте и предаваче, који имају разноразно животно искуство, и позива на размену мишљења.”